شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید امروز ۴۲
تعداد بازدید کنندگان امروز ۲۱
تعداد بازدید کنندگان دیروز ۱۳۷
   
تعداد باردید کنندگان ماه پیش ۱۸۸
تعداد کل بازدید تا کنون ۳۱۲۹۴۶


 
اخبار امور اداری و تشکیلات .....
rss
  
بخشنامه 7-710 سرباز معلمان
دانلود
راهنمای استفاده از وب سایت امور اداری
راهنمای استفاده از وب سایت امور اداری
دانلود ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰۸:۰۵
حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور
بخشنامه شماره 710/6 مورخ 96/3/27
دانلود ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۴:۰۶
بخشنامه افزایش حق مدیریت
دانلود ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۸:۱۰
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۰۸:۱۰
ارتقاء طبقه شغلی به عالی سال 90
دانلود ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۱:۱۰
کاهش امتیاز ارزشیابی
دانلود ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۱:۱۰
ارتقاء طبقه
دانلود ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۰:۱۰
اطلاعیه شماره 1
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳:۱۰
اطلاعیه سامان دهی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 95
اطلاعیه سامان دهی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 95
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۱:۰۵
نمون برگ امتیاز بندی
تکمیل نمون برگ امتیاز بندی
دانلود ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰۸:۰۵
فرم شماره 8- نمون برگ سند تعهد مجدد متعهدین خدمت
دانلود فرم شماره 8- تعهد مجدد
دانلود ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۱
موضوع ماده 27 قانون جامع ایثارگران
استفاده از فرم جدید محاسبه بدهی کسور بازنشستگی مدت حضور داوطلبانه در جبهه
دانلود ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۰۷ صندوق بازنشستگی کشوری
توافقی 96
دانلود ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۶ کارشناسی بازنشستگان
بازنشستگی 1396
دانلود ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۶ کارشناسی بازنشستگان
انتقال کسور بازنشستگی
دانلود ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰۹:۰۵ قوانین بازنشستگی
نحوه تشکیل پرونده وتهیه مدارک برای برقراری حقوق وظیفه ووراث
ادارات برای برقراری حقوق وراث اناث بایستی مدارک ومستندات پیوست تهیه وارائه نمایند.
دانلود ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۴ نامه صندوق بازنشستگی استان فارس
شَیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان 1397
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان 1397
دانلود ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۴:۰۶
بخشنامه اعزام به خارج
برای مشاهده بخشنامه فایل ضمیمه را دانلود نمایید
دانلود ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۴
بخشنامه انتقال موقت سال تحصیلی 96-97
دانلود ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۰:۰۸
بخشنامه انتقال اداری 96
دانلود ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳:۰۷
بخشنامه اعلام نتایج 96
دانلود ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰۸:۰۷
بیماران خاص، صعب العلاج و مصدومین حین خدمت متقاضی انتقال سال تحصیلی 97-96
دانلود ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۶
شیوه نامه نقل و انتقال درون استانی سال تحصیلی 97-1396
دانلود ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۵
شیوه نامه نقل و انتقال برون استانی 97-1396
دانلود ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۵
ارزشیابی 100 امتیازی 97-96
ارزشیابی 100 امتیازی 97-96
دانلود ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۴
ارزشیابی 120 امتیازی 96_95
دانلود ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۱:۰۹
راهنمای استفاده از امتیاز چاپ کتاب و مقاله در ارزشیابی 96-95
دانلود ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۱:۰۶